Sayfalar

1 Haziran 2015 Pazartesi

İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Ceza Yağmuru

İşyerlerinde yaşanan iş kazası ve meslek hastalıklarının ortaya çıkardığı kayıpların ne kadar yüksek olduğu, hangi acıların yaşandığı biliniyor.
Ancak can ve mal kaybı çok yüksek olmasına rağmen ders çıkarmak, önleyici tedbir almak hususlarında maalesef beklenen düzeyde iyileşme sağlanamıyor.
Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda cezai yaptırımların ağır olduğunu, gerekli tedbirler alınmadığında daha büyük bedeller ve cezalar ödeneceğini daha önceki yazılarımda açıklamıştım. İstanbul'da yapılan denetimler etkisini göstermeye, cezalar da uygulanmaya başlandı. İş müfettişlerince gerçekleştirilen teftişlerde işyerlerindeki eksiklikler ve kanuna aykırılıklar tespit ediliyor, işyeri yetkililerine rapor halinde sunulup, eksiklerin giderilmesi isteniyor. Bu eksilikler verilen sürede giderilmediği taktirde ise cezalar uygulanıyor.
Sorumluluklarını Yerine Getirmeyen İşverene 35.574 TL. İdari Para Cezası Verildi
İş müfettişlerince İstanbul'da programlı teftiş kapsamında yapılan denetimler sonucunda bir işyerinde uygulanan cezai yaptırım diğer işverenlere uyarı niteliğinde. Çünkü Eylül 2013 tarihinde işyerinde denetim yapılarak eksiklikler ve kanuna aykırılıklar tespit edilerek, işverene bildirildi, düzeltilmesi talep edildi. Bu talebi dikkate almayan işverene Şubat 2014 tarihinde 35.574 TL. idari para cezası kesildi.
İşçilere, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Vermemek Suç
Yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene kesilen idari para cezasının neden verildiği raporda tek tek izah ediliyor. Rapora göre işyerinde çalışan işçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yaptırılmadığı tespit edilmiş ve 27 işçinin çalıştığı işyerinde eğitim verme sorumluluğunu yerine getirmeyen işverene 27 x 1078=29.206 TL. idari para cezası kesildi. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik İşlemlerine İlişkin Yönetmelik, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne ilişkin alınması gereken altı tedbirin alınmadığı tespit edilerek, her noksanlık için 1078 TL. olmak 6.468TL. ceza verilmiş. Bu cezaların toplamı olan 35.574 TL.'lik idari para cezasını ödemek üzere rapor tanzim edilerek, işverene tebliği edilmiş.
İdari Para Cezalarına İşverenlerin 15 gün İçinde İtiraz Hakkı Var
İdari para cezalarına tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işverenlerin itiraz hakkı var. Bu konudaki itirazlar Sulh Ceza Mahkemelerine yapılabiliyor, ancak mahkemeye itiraz etmek cezaların takip ve tahsilini durdurmuyor. 15 gün içerisinde itiraz edilmeyen cezalar kesinleşiyor.
Cezaların kesinleşmesinden önce yani 15 gün içerisinde cezasını peşin ödemek isteyenler cezalarının dörtte üçünü ödeyerek bu yükümlülükten kurtulabiliyorlar. Ayrıca idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde müracaat edenler cezalarını taksitlendirebiliyorlar. Zamanında müracaat eden işverenler cezalarını bir yıl içinde dört eşit taksit halinde ödeme imkanına sahip. Ancak taksitleri zamanında ve tam olarak ödemeyenler idari para cezasının kalan kısmını toptan ödemek zorunda. Ödemelerin yapılmaması halinde icra takibi yapılarak ceza tahsil ediliyor.